Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen udarbejdes i den enkelte klasse og SFO-gruppe. På skolens kontor kan en samlet vurdering for hele Vestermarkskolen.

I det samme materiale kan en handleplan for udviklingen af undervisningsmiljøet i den enkelte klasse også ses.

Undersøgelsen laves med en så stor inddragelse af eleverne som muligt. Hvor det ikke har været muligt at inddrage eleven eller en gruppe af elever, har medarbejderne forsøgt at tage elevperspektivet, så vurderingen afspejler det faktiske undervisningsmiljø bedst muligt.

En sammenfatning af seneste undersøgelsen (2017) viser, at der er et generelt godt undervisningsmiljø, som er tilpasset den enkelte elev og elevgruppe.

Der vil blive lavet en ny undervisningsmiljøvurdering senest i januar - marts 2019.

 

Hvert år deltager eleverne i den nationale trivselsundersøgelse ved at afkrydse i det elektroniske spørgeskema. Det sker for de fleste elever med hjælp fra en voksen. De elever som ikke kan/formår at udfylde spørgeskemaet fritages.