Konfirmationsforberedelse

Der er flere muligheder mht konfirmation.

Dels kan man lave aftale med sin egen præst, og lægge undervisningen og konfirmationen ”hjemme i sognet”,

eller følge den undervisning, der foregår på skolen.

Den konfirmandundervisning der foregår på Vestermarkskolen varetages af:

Sognepræst Jari Tollestrup Jensen, Gislum Sogn

Herredsvej 1, Nyrup

9600 Aars

E-post: jatj@km.dk

Konfirmationer for Vestermarkskolens elever er Kr. Himmelfartsdag i 2017 (25/5), 2018 (10/5) og 2019 (30/5).