Konfirmationsforberedelse

Der er flere muligheder mht konfirmation.

Dels kan man lave aftale med sin egen præst, og lægge undervisningen og konfirmationen ”hjemme i sognet”,

eller følge den undervisning, der foregår på skolen.

Den konfirmandundervisning der foregår på Vestermarkskolen varetages af:

Sognepræst Line Karmann Børding, Simested Sogn

Email: lkz@km.dk

Konfirmationer for Vestermarkskolens elever bliver i 2019 12. maj. I årene 2020 og 2021 forventes, at konfirmationer bliver Kr. Himmelfartsdag.