Kørsel til skole

Planlægningen af skolekørsel og SFO-kørsel foregår i et samarbejde mellem Vestermarkskolen, Vesthimmerlands Kommunes kørselskontor og Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Kørsel til Vestermarkskolen foregår i busser, hvor vognmanden henter eleven hjemme. Ved afhentning har forældrene ansvaret for deres barn, indtil barnet er inde i bussen.

Forældrene skal give besked til vognmanden/chaufføren i tilfælde af fravær og ligeledes give besked, når barnet igen begynder. Det er meget vigtigt, at eleverne bliver afleveret præcist om morgenen.
Endvidere er det vigtigt, at Vestermarkskolens kontor får besked fra forældrene om ændringer i kørslen i god tid af hensyn til planlægningen.

Hvis eleven ikke går i SFO er hjemkørslen kl. 13.00 eller 14.15. Elever som går i SFO bliver kørt fra Vestermarkskolens SFO kl. 16.00.

På skolefridage hentes børnene om morgenen, så de er i fritidsordningen kl. 08.05, medmindre andet er aftalt.

Forældrene er selvfølgelig velkommen til selv at køre eleven til og fra skole og SFO.


Elevtransport :
Når en ny elev starter på skolen bliver hjemmet kontaktet i perioden juni til august af en repræsentant fra den vognmand der kører ruten (helst den chauffør, som barnet skal køre med), for at lave aftaler med forældrene om de nærmere omstændigheder vedrørende kørsel. Det kan være afhentningstidspunkt, aflevering, om der skal bruges specielle hjælpemidler i form af autostol, seler eller fastspænding af kørestol.

Vedr. fastspænding:
Det er vognmandens ansvar at sørge for at eleverne er forsvarligt spændt fast under kørslen. Hvis der er brug for specielle seler og bespænding kontakt da vognmanden om dette.