Vestermarkskolen

August 2011
 
 
 
 
ORIENTERING OM ULYKKESFORSIKRING
 
 
 
Vesthimmerlands Kommune og dermed Vestermarkskolen har ikke tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for børn og unge i kommunale institutioner og skoler.
 
Det er derfor vigtigt, at forældre selv tegner en ulykkesforsikring for deres børn. En privattegnet forsikring der dækker barnet døgnet rundt. Dermed også det tidsrum hvor barnet er på Vestermarkskolen.
 
Ovenstående har været praksis i Vesthimmerlands Kommune siden 1. januar 2007. Det har tidligere været oplyst på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.
Denne orientering udsendes for at Vestermarkskolens bestyrelse dermed sikrer sig, at alle forældre er vidende om, at det er forældrenes ansvar at tegne en ulykkesforsikring.
 
 
Sammenfatning og anbefaling

1. Vesthimmerlands Kommune og dermed Vestermarkskolen har ikke en ulykkesforsikring, der dækker børn i skole og SFO.

2. Det anbefales, at forældre sikrer sig at deres børn er dækket (heltidsdækket). Læs forsikringspolice, kontakt forsikringsselskab og/eller egen assurandør.

 
 
 
 
                                                                                            
På vegne af skolebestyrelsen.
 
 
Anders Skinnerup
Skoleleder