ASF klassen.

På Vestermarkskolen har vi en ASF klasse. ASF står for AutismeSpektrumForstyrrelse.

Ekstra skærmning.

Eleven skal ikke nødvendigvis befinde sig på autismespektret, for at gå i klassen. Men tilgang til eleven er ud fra ASF pædagogikken. Det betyder at elever der profiterer af
ekstra skærmning og struktur også kan gå i klassen. Dette betyder b.la vi ikke har så mange skift i løbet af skoledagen, at dagene ligner hinanden, at vi kan tage hensyn til elevens dagsform og at der
er ro til at tage hånd om eventuelle nedsmeltninger.

Individuelt skema.

Alle elever har individuelt skema, og undervises også hovedsageligt individuelt. Dog har vi også fokus på social træning skoledagen igennem.

ASF pædagogikken.

TEACCH er en af flere metoder vi bruger i praksis.

Det er en anerkendt metode og hensigten er at bringe eleven i positiv udvikling indenfor alle udviklingsområder.

I ASF klassen har vi en neuropædagogisk og neuropsykologisk tilgang til eleverne. Det betyder, at vi handler på elevens adfærd med baggrund i vores teoretiske baggrundsviden om hjernens og
elevens dysfunktioner.

Vores pædagogiske praksis er ligeledes bygget op med udgangspunkt i interesser og de kompetencer eleven har. Dette er fundamentet for trivsel og udvikling.