Kørsel til skole

Fra den 15. august 2011 er planlægningen af alt skolekørsel og SFO-kørsel overgået til Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Kørsel til Vestermarkskolen foregår i busser, hvor vognmanden henter eleven hjemme.

Hvis eleven ikke går i SFO er hjemkørslen kl. 11.35, 12.30 eller 13.15.

Hvis eleven ikke skal køres i skole en morgenen kontakter forældrene selv chaufføren. Hvis eleven ønskes kørt et andet sted hen efter skole (f.eks. til aflastning) kontaktes chaufføren om dette. Dog skal det også skrives i kontaktbogen, så personalet får eleven med den rigtige bus.

Ved afhentning har forældrene ansvaret for deres barn, indtil barnet er inde i bussen.
Forældrene skal give besked til vognmanden/chaufføren i tilfælde af fravær og ligeledes give besked, når barnet igen begynder. Det er meget vigtigt, at eleverne bliver afleveret præcist om morgenen.
Endvidere er det vigtigt, at kørselskoordinator Karin Jensen får besked fra forældrene om ændringer i kørslen i god tid af hensyn til kørslen.

Skolekørsel og SFO-kørsel for elever i Vesthimmerlands Kommune varetages af:
NT - kørselskoordinator Karin Jensen, tlf. 99667227 eller mail: [email protected]

Forældrene er selvfølgelig velkommen til selv at hente eller bringe eleven.

På skolefridage hentes børnene om morgenen, så de er i fritidsordningen kl. 08.00, medmindre andet er aftalt.


Elevtransport :
Når en ny elev starter på skolen får man besøg i hjemmet i perioden juni til august af en repræsentant fra den vognmand der kører ruten (helst den chauffør, som barnet skal køre med), for at lave aftaler med forældrene om de nærmere omstændigheder vedrørende kørsel. Det kan være afhentningstidspunkt, aflevering, om der skal bruges specielle hjælpemidler i form af autostol, seler eller fastspænding af kørestol.

Vedr. fastspænding:
Det er vognmandens ansvar at sørge for at eleverne er forsvarligt spændt fast under kørslen. Hvis der er brug for specielle seler og bespænding kontakt da vognmanden om dette.