Valgfag:

Skoleåret er delt ind i 3 valgholdsperioder. Eleverne har mulighed for selv at ønske valgfag. Uanset niveau kan alle elever være med.

Sociale mål: Eleverne skal kende hinanden på tværs af klasserne og derved opnå fællesskabsfølelse.

 

Billedkunst:

Billedkunst er et vigtigt udtryks- og kommunikationsfag. Ikke mindst for elever med verbale vanskeligheder før faget ekstra vægt, idet eleverne kan få gode udtryksmuligheder via den billedskabende proces. Omgivelsernes reaktion og vurdering af arbejdet er af afgørende betydning, når eleven skal opleve, at billedsproget har reel funktion og selvstændig værdi.

Vi tager ofte udgangspunkt i sanselig inspiration fx. i havecentret og kigger på blomster, studerer farver og former, dufter og lader sig inspirere. Der tages fotografier, som bruges til motiver, som børnene efterfølgende udvælger og maler.

Hjemkundskab:

Undervisningen tilrettel�gges således, at der tages højde for elevernes forskellige evner. Det er ikke kun produktet men også processen, der vægtes. Der arbejdes efter opskrifter og piktogrammer.

Eleverne får mulighed for at smage, dufte, se, røre og ædeltage aktivt i madlavningen. Der arbejdes med 0-1 kontakter for de elever der har svært ved at bruge deres hænder. Vi træner opgaver som samarbejde, tilberedning, borddækning, bordskik, rengøring og køkkenhygiejne. Mad fra fremmede kulturer og sund mad inddrages l�bende.

Musik:

Vi synger, leger, danser og spiller på musikinstrumenter. Vi har opmærksomheden på, at børnene indlever sig med deres fantasi og giver et musikalsk og dramatisk udtryk, at de er opmærksomme på hinanden, kommunikerer og samarbejder. Første del bygges ofte op om en historie, og vi bruger forskellige rekvisitter i de musikalske aktiviteter. Anden del indeholder sammenspil, og der arbejdes desuden med forskellige kommunikative/musikalske indsatsområder. 

Sv�mning:

Tilbud til skolens fysisk svageste elever. Vi kører i skolens egne busser til Nørre Sundby, hvor vi svømmer i varmtvandsbassin. Terapi, sansestimulering og afslapning er centrale elementer i undervisningen.

Sløjd:

I faget sløjd lærer eleverne at fremstille produkter/brugsting som f. eks. bordskånere, køkkenrulleholdere og fuglekasser. Eleverne får igennem det praktiske arbejde kendskab til forskelligt værktøj, anvendelse og arbejdsgange i faget.

Der arbejdes med 0-1 kontakter for de elever der har svært ved at arbejde med deres hænder.

Spring og sport (udeliv):

Foregår i Østermarkskolens springsal, hvor der er gode faciliteter såsom stor air-måtte i springgrav, air-track, to stortrampoliner, PE-baner samt et meget veludstyret redskabsrum.
Vi opdeler vores dag i 3 moduler: Først varmer vi op, derefter laver vi forskellige springøvelser. Efter en frugtpause slutter vi af med leg og bevægelse med bold og rullebræt.

Ridning:

Foregår på en handicaprideskole i Skringstrup, hvor hestene er meget rolige. Der er på skolen en lift. Eleverne kan ride alene og øve ridning i skridt, trav og galop. Man kan også ride med trækker, og man kan ride med bagrytter. Skolens ridefysioterapeut er altid tilknyttet holdet. Efter ridning kan man være med til at strigle i stalden.