Værdigrundlag for Vestermarkskolens SFO

 

Et socialt netværk, trivsel, nærværd og samhørighed er nogle af nøgleordene i SFO. Vi vægter barnet og den unges fritid hvor de har mulighed for at være en del af et fællesskab. Men frem for alt prioriterer vi en god stemning blandt børn og personale i et trygt og forudsigeligt miljø.

 

Et menneske kan ikke være en ø ? og selv en ø ville stadig være omgivet af havet, der slår ind mod dens strande, fugle og havdyr, der kommer på besøg fra andre egne.

Vi er aldrig andet end et aspekt, et element, en del af en større sammenhæng. Vi er én af de kanaler livet flyder igennem. Vi er et kar, hvorigennem livet manifesterer sig. Anskuet på den måde er vi altid i relation, altid i sammenhæng, altid forbundet med det der er omkring os, altid defineret af det vi omgås. Relationen er essentiel for selve vores overlevelse og gennemstrømmer alt hvad vi er og gør.

Emma Van Deutzen

 

Anerkendelse

- Vi ser, lytter og sætter os i barnet og den unges sted.

- Vi møder barnet og den unge med empati.

- Vi vil anerkende barnet og den unges følelser og hjælpe dem med at sætte ord på udfra det den enkelte formår.

- Vi tager udgangspunkt i børnenes og de unges ressourcer og styrker. Vi møder dem der hvor de er og anerkender dem som hele mennesker.

 

Kommunikation

- Vi ser og forstår de gode intentioner bag uhensigtsmæssige handlinger

- Vi er tydelige og autentiske i vores kropssprog, mimik og tale. Vi er opmærksomme på stemmeføring, kropsholdning, berøring, øjenkontakt, lytning og ansigtsudtryk.

 

Menneskesyn og fri tid

- Vi skaber rum hvor der er plads til alle trods forskellighed.

- Vi vægter at være et sted hvor der er grobund for den individuelle udvikling.

- Vi imødekommer barnet og den unges egne initiativer.

- Vi mener at barnet og den unges frie leg er en stor kilde til styrkelse af deres venskaber.

- Vi har øje for barnet og den unges særlige behov og sparrer med relevante samarbejdspartnere så vi bedst muligt støtter barnet i at mestre eget liv.

- Vi vil inkludere barnet og den unges behov i pædagogikken og tilgodese deres behov.

- Vi tilrettelægger og gennemfører pædagogiske forløb og aktiviteter der fremmer den sproglige, motoriske og følelsesmæssige udvikling

- Vi vil arbejde konstruktivt med de normer der eksisterer i vores samfund så vore børn og unge er bedst rustet til at indgå i sociale sammenhænge.

 

 

Troværdighed og omsorg

Fagligt at give omsorg.

 

- I vores pædagogiske praksis arbejder vi bevidst med at nogle børn og unge har mere brug for omsorg og opmærksomhed end andre.

- Vi vil være bevidste om egne stærke og svage sider og bruge hinandens ressourcer.

- Vi lægger vægt på selvindsigt i problemstillinger. Så vi derigennem indser at vi selv er del af både problem og løsning.

- Vi vil støtte hinanden gennem konstruktiv kritik, ros og samtaler.

          

 

Når vi som voksne definerer et barns handlinger definerer vi samtidig barnet, som en person der gør disse handlinger. Derfor handler definering af handlinger af menneskers identitet.

 

Zonen for intimitet ? inkludering og udstødning. Se barnet som et selvstændigt menneske, vise empati ? vi vil være emotionel tilgængelig og udvise sensitivitet.

 

Samarbejde

På Vestermarkskolen er der mange både interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os at have et godt samarbejde alle de samarbejdspartnere ? både kollegaer, ledelse, forældre, PPR, BIB, socialforvaltningen, UU-vejleder m.fl.

 

- Vi vil skabe tillid til hinanden ved at være ærlige, give plads til forskellighed og tro på at vi sammen kan nå et fælles mål.

- Vi vil være åbne, engagerede og aktiv deltagende.

- Vi vil være fælles om ansvaret, være fleksible og lydhøre i samarbejdet.

- Vi vil holde hinanden fast i at se ud over eget perspektiv, egne personlige holdninger, egne følelser og forholde os professionelt til arbejdet.

 

SFOen på Vestermarkskolen er et sted hvor der er rum til ?at være? den jeg er med de handicaps jeg har, eller ikke har. Et sted hvor vi alle, børn som voksne, kan være en del af noget. Et sted hvor hjertet, humoren og det at være i øjenhøjde hersker -med andre ord et frit sted.

 

Helst man ønsker at være elsket

I mangel derpå beundret

I mangel derpå frygtet

I det mindst at være afskyet og foragtet

Sjælen gyser tilbage fra det tomme rum og ønsker kontakt for enhver pris.

                                                                                 Hjalmer Söderberg

 

Et link til Velkomstfolder

Et link til kommunens mål for SFO

Et link til Lov, børn og unge i fritidstilbud