Psykolog

Skolens psykolog hedder Ulrik Skov Hansen. Han er tilknyttet Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Vesthimmerland kommune.

Skolepsykologen er på Vestermarkskoen efter behov.

 

Psykologen kan komme ind i billedet, såfremt der et ønske hos forældre eller lærere. Det er psykologens opgave at hjælpe eleven til at fungere bedst muligt i skolesituationen.

Dette involverer naturligvis et samarbejde med barnets forældre, lærere og pædagoger. Afhængig af barnets problemer kan undersøgelsen omfatte observationer, forskellige former for pædagogiske/psykologiske prøver, samtaler med barnet og de øvrige involverede parter.

Støtten kan bl.a. gives i form af rådgivning og vejledning, hjælp til udarbejdelse af undervisningsprogrammer og evt. inddragelse af andre instanser.

Psykologen taler meget gerne med forældre, såfremt man derhjemme har problemer med barnet, som man vil tale med en udenforstående om. Psykologen arbejder også med de elever, der udover deres psykiske udviklingshæmning fremviser tegn på sociale og følelsesmæssige problemer.

Der kan således være tale om børn, som har det vanskeligt med sig selv og omgivelserne, f.eks. børn, som har problemer med at udnytte deres evner, børn, som er følelsesmæssige usikre, mindreværdsprægede og/eller aggressive og voldsomme. I samarbejde med skole og hjem søger psykologen at tilrettelægge barnets dagligdag, så det så vidt muligt bliver hjulpet ind i en mere harmonisk personlighedsudvikling.

Hvis man ønsker en samtale med psykologen, vil elevens lærere eller pædagoger være behjælpelige med at bringe en sådan samtale i stand.

Man har som forældre også mulighed for selv at kontakte psykologen enten på skolen eller ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til PPR.