Visitation

Foregår gennem hjemkommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). Det er PPRs psykolog, der afgør om barnet skal visiteres til vidtgående specialundervisning.

Om efteråret forud for skolestarten tager psykologen ofte forældre med på skolebesøg, hvor skoletilbuddet pæsenteres.

Den endelige visitation sker pr. 1. februar forud for skolestarten i august.