Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation betyder “at dele med andre”.

Kommunikation er et af menneskets basale behov.

Menneskets personlighed udvikles gennem kommunikation. Derfor er det s¥ vigtigt, at den enkelte indg¥r i et kommunikativt f¦llesskab.

P¥ Vestermarkskolen er det helt afg¸rende, at undervisningen tager afs¦t i den enkelte elevs foruds¦tninger og m¥der at kommunikere p¥.  Den enkelte elev skal f¸le sig v¦rdsat og opleve at have indflydelse p¥ sit liv. Kommunikationsundervisningen er derfor en integreret del af hele skolens virksomhed.

Vestermarkskolen tilbyder s¥ledes en bred vifte af kommunikationsundervisning. Undervisningen str¦kker sig fra det helt grundl¦ggende, hvor man deler f¸lelser og oplevelser over udpegning, Tegn til Tale, l¦sning af billeder og signalord til tale, l¦sning, og skrivning.  I kommunikationsundervisningen indg¥r diverse teknologiske hj¦lpemidler talemaskiner, computerprogrammer, TV osv.

For at kommunikationen kan blive respektfuld og meningsfuld, tilstr¦ber vi, at skolens liv er pr¦get af gensidig tillid og anerkendelse, s¥ at der skabes et samspil mellem eleven og den voksne. Dette er en foruds¦tning for, at kommunikationen kan lykkes og opleves positivt.

Kommunikation i M afdelingen:
Kommunikation med elever med multiple handicaps uden talesprog eller minimal talesprog krver en alternativ og kreativ tankegang samt en stor lyst til at kommunikere p en anderledes mde. Den Alternative og Supplerende Kommunikation (ASK) lgger vgt p de mange udtryksmder, man kan kommunikere p, hvis talen ikke er tilstrkkelig.
Her er det ofte op til de voksne at reagere, vise interesse, tage del i og snakke p elevernes prmisser. Det er ikke s meget sprgsmlet om hvad, man snakker sammen om, som det at man er sammen. At vi oplever hinanden og viser glden ved at vre sammen. Der er vigtig at vores elever mder en at vre sammen med, en at dele og fle med. Det er vores interesse og nrvr der giver eleverne de bedste muligheder for at finde ind til det liv de har i sig og give dem mulighed for at udfolde det. Give dem plads og lyst til komme til orde og derved kommunikere med verden omkring dem.
At kommunikere med omgivelserne kan krve at eleven gr brug af Alternativ kommunikation hjlpemidler s som PODD kommunikationsbger, jenstyring, computere, talemaskiner og I-pads programmer. Disse bruges og udarbejdes efter behov og tilpasses individuelt til den enkelte elev.

De forskellige former for ASK  kan evt beskrives enkeltvis.
- PODD bog
- PSAS
-Boardmakerbilleder
-Tobii
-Go talk now
osv…

Tegn til tale

1.Eleven oplever en sprogsucces. 

2.Eleven oplever hurtigere at v¦re i stand til at kommunikere.

3.Alle sender nonverbale signaler, og hjemmelavede tegn har altid fuld v¦rdi. 

4.Vort sprogniveau bliver bedre, idet TTT betyder, at vi s¦tter tegn til de vigtigste af de ord, vi siger. Med tegn understreger vi kernen i informationen, og dette er en stor fordel for eleven. 

5.Vi f¥r lettere ved at opbygge et positivt kommunikationsmilj¸. I stedet for at skulle h¸re om en lyd udvikler sig, kan vi nu se, at eleven laver eller fors¸ger at lave tegn. Det bliver derfor naturligt at give ¦gte ros for elevens pr¦station. 

6.Det er motorisk lettere at ”artikulere” tegn end at artikulere tale. N¥r eleverne laver tegn, bruger de armenes, h¦ndernes og fingrenes muskler, hvilket er lettere end at bruge de muskler, som taleapparatet er afh¦ngig af, og disse muskler er ogs¥ lettere at udvikle, da de er synlige og h¥ndgribelige. 

7.Ved at anvende TTT visualiserer vi meget tydeligt, det vi siger. Dermed f¥r barnet mulighed for i h¸jere grad at udnytte, at dets vigtigste perceptionsomr¥de er det visuelle. 

8.Ved brug af TTT opn¥r vi at g¸re kommunikationen mindre abstrakt. Talesproget er fuldst¦ndig ulogisk, hvorimod tegnene i mange tilf¦lde er illustrative. Vore meddelelser bliver mere konkrete, og selv om b¸rnene ogs¥ skal udvikle deres forestillingsevne, er det n¸dvendigt at tage udgangspunkt i noget konkret.

 

Tegn til tale er en vigtig og meget stor del af mange af Vestermarkskolens elevers hverdag. Vi fremstiller en stor del af undervisningsmaterialerne selv eller i samspil med eleverne. (se under naturfag).

Vi benytter materialer fra Aalborg skolen samt Rosenv¦nget skolen i Viborg, der bl.a. indeholder filmklip delt op i emner med dagligdagsord.

Vi har introduceret materialer fra Center for tegnsprog og tegnst¸ttet kommunikation, hvor vi bl.a. arbejder med musik med tegn til samt billedlotteri.

Eleverne deltager i Tegn til tale som skemafag ved skolens undervisere i faget.

 

Dansk

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.

Eleverne skal opn¥ udtryksgl¦de og ¸ge deres indlevelse og indsigt i den verden, der omgiver dem.

Alle de grundl¦ggende f¦rdigheder og kundskaber i faget dansk ang¥r elevernes personlige, sociale og kulturelle liv.

F¦rdighederne og kundskaberne udg¸r derfor en helhed og skal s¥ vidt muligt udvikles som en helhed igennem hele skoleforl¸bet, s¥vel i den faglige som i den tv¦rfaglige undervisning.

Danskundervisningens grundl¦ggende f¦rdigheder er: at se, lytte, tale og skrive.

Elevernes f¦rdigheder i at bruge sproget bevidst og varieret udvikles, og der arbejdes med at ¸ge elevernes ordforr¥d og begrebsverden.

Eleverne udvikler deres f¦rdigheder i at give udtryk for fantasi, f¸lelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen.

Der arbejdes med elevernes f¦rdigheder i at anvende talesprogets udtryksmidler og lytte aktivt b¥de i samtale, ved fort¦lling og ved l¦ngere mundtlig fremstilling.

Med udgangspunkt i egne erfaringer skal eleverne blive fortrolige med at anvende informationsteknologiske redskaber, der kan benyttes i skrive- og kommunikations-processen.

Der arbejdes med elevernes f¦rdigheder i stavning og h¥ndskrivning.