Sygdom

 

Vi ønsker alle, at Vestermarkskolen skal være et sundt og godt sted at være for både elever og personale.

Desværre oplever vi af og til, at en skoleklasse eller en gruppe på fritidsdelen kan få infektionssygdomme, hvor alle smitter alle igennem lange perioder.

Vi beder jer derfor om nøje at vurdere, om jeres barn er raskt og smittefri, inden I sender det i skole.

Hvis vi skønner, at en elev udgør en smitterisiko, vil vi kontakte hjemmet med henblik på en hjemsendelse.

Tegn på en sygdom kan f.eks. være en vedvarende snue, kraftig hoste, opkastning eller diarré.

I er altid velkomne til at kontakte skolen i tvivlsspørgsmål.

 

Bliver barnet syg på skolen, kontaktes forældrene vedr. afhentning.

Kommer barn til skade i skolen eller SFO´en kontaktes forældrene med det samme. I tilfælde af, at barnet skal på skadestuen, ledsages barnet af fortrolig personale, indtil forældrene kan være til stede.