Kontaktbog

Alle b¸rn f¥r udleveret et kontaktbog eller en iPad ved skolestart. Bogen eller ipaden er et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem skole/SFO og hjemmet. Bogen/iPad bruges til gensidige beskeder – praktiske som personlige. Uanset om b¸rnene bringes og hentes af for¦ldre eller k¸rer med taxa, skriver personalet i bogen eller p iPaden hver dag. Derigennem sikrer vi, at for¦ldrene f¥r et indblik i, hvordan dagen er g¥et for det enkelte barn.
For¦ldre er altid velkommen til at ringe, hvis der ¸nskes en mere personlig samtale med personalet.