VESTERMARKSKOLENS VÆRDIGRUNDLAG
 
 
Værdigrundlag
 
Vestermarkskolen har en undervisningsdel og en fritidsdel.
Sammen er vi en helhedsorienteret folkeskole.
 
Vestermarkskolen er for elever med særlige behov, generelle læringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser.
 
 
Vestermarkskolen vil med respekt for den enkelte elevs forudsætninger, nysgerrighed og selvværd arbejde for at
udvikle:
 
 
Vestermarkskolen vil:
 
  
 
 
  
 
 
 
Vestermarkskolens Værdigrundlag, 21. august 2012 (Udarbejdet i perioden september 2011 – august 2012).