Tavshedspligt

Skolens personale har tavshedspligt i forhold til fortrolige oplysninger. Tavshedspligten ophører ikke ved endt ansættelse.